دانلود آهنگ تیتراژ سریال سرباز محمد معتمدی

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محمد معتمدی با نام سرباز  همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Mohammad Motamedi – Dastam Ra Begir > from musici song center With Free Link

متن آهنگ  سرباز محمد معتمدی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

به تو دِل نَدهَم به کــه دِل بِدهم تو بِگـــو چه کنَم دِلتَنـــگم…
نه کِنـــار تواَم نه قَرار تواَم نه بَـــرای خودَم میجَنـــگم…!
آه اَز این بی خوابــی اَز عُمری بی تابی این بوده تَقدیــرَم…
روزی اَز فَـــرداها شایَد دَر رویـــاها دَستَت را میگیرَم…!
دَستَم را بِگیر چشمَت را بِبند با مَن گِــــریه کن هَمراهم بخَند…
عُمر رَفته را رَها کُن تو فَقـــط مَرا صِـــدا کُن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اَشکَم را بِبین غَرق بــــارانَم هَم پر اَز دَردم هَم پَریشانم…
عُـــمر رَفته را رَها کُن تو فَقــــط مَرا صِـــدا کُن دَستم را بِگیر…!
هَمه بـــاوَر مَن رُخ دیگر مَن که میان دِلَــــم پِنهانـــی…
تو بِگـــو دِل مَن هَمه حاصِل مَن که تــو دَرد مَرا میدانی…!
دَستَم را بِگیر چشمَت را بِبنــــد با مَن گِریه کن هَمراهَم بِخند…
عُمر رَفته را رَها کُن تو فَقـــط مَرا صِدا کن دَستم را بِگیر…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آهنگ سریال سرباز