دانلود آهنگ رضا یزدانی پیانیست

شنونده آهنگ رضا یزدانی خواننده خوب کشورمون پیانیست در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Reza Yazdani – Pianist > from musici song center With Free Link

متن آهنگ پیانیست رضا یزدانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

رویـــا به رویا زِندگی کَردم تو خواب های بی سَراَنجامت…
تا هَر کُجـــا بهم بِگی هَمراتم تا هَرکُجـــا که بِگی میخوامِت…!
دُنیــــا به غِیر اَز خَنده های تو حَرفی نَداره واسه گُفتن…
سَر به هَوا که میشی میفَهمَــــم چِرا هَواپیـــماها میوفتَن…!
روزهای سَختی پیش رومونه مَن با تو اَمّا مرد این راهَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تو قاب دوربینَم بِمونَم شَب مَن عاشِق فیـــلم های کوتاهَم…
اَز پُشت سَر چشم هاتو میــــگیرم تا گَرمی دَستامو بِشناسی…!
جُـــز قَلبـــی که دور اَز تو وایمیسته چی مونده اَز ایـــن مَرد اِحساسی…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن بُغضی ام که با غَم و غُصش تو مــوج لَبخــــند تو گُم میشه…
تو پُشت میز مَن نِمیشینی مَن کافه ایم که پلم میشه…!
تو شایَد آسون بِگذری اَما مَن وِل کُن این ماجَرا نیستَـــــم…
با اینکه موسیقی نِمیدونم با لَمس اَنگشتات پیانیستم…!
رویـــــا به رویا زِندگی کردم تو خواب های بی سَرانجامِت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تا هَر کُجـــــا بِهم بِگی هَمراتم تا هَرکجا که بِگی میخــــوامِت…
دُنیــــا به غِیر اَز خَنده های تو حَرفی نَداره واسه گفتَن…!
سَر به هَوا که میشی میفَهمَم چِرا هَواپیماها میوفتَن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

رضا یزدانی پیانیست