دانلود آهنگ حمید حامی یلدا

در این مطلب با شما همراهیم در شنیدن آهنگ خواننده خوب کشورمون حمید حامی به نام یلدا از سایت موزیکی ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت

Download Song By Singer < Hamid Hami– Yalda > from musici song center With Free Link

متن آهنگ حمید حامی یلدا

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

شَب رِسیـــد اَز راه نوبَت مِهمانـــی دِل هاست…
شَب شَب یَلداست اشنایـــــی دَر به روی اشـــنا وا کَرد…!
اشنایــی دَر نِگاه اشـــنا دوستی را مِهــربانی را بـــاز پِیــدا کَرد…
شَب یَلداست شَب یِکرنگــــی بـــاز هَم فُرصت با هَم بودَن…!
چِهره ای باز و دَری بَسته به غَــــم…
خــــانه ای گَرم و چِراغی روشَن…!
دَر کِنـــــار یِکدگر بودَن زِندگـــی را بـــاز زیبــا کرد…
فُرصت دیـــدار ما و گفنگوهاست شَب شَب یَلداست…!
زِندگــــی جاری است دَر شَب…
زِندگــی حَتی به سَرمای شَب یَلــــدا گَرم میخوانَد…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نا امـــیدی ر اَز دِل ها دور میران…
زِندگــــی جاریست دَر شَب شَب چه زیبـــاست شَب شَب یَلداست…!
زِندگــــی جاریست در شَب شَب چه زیبــــاست شَب شب یَلداست…
شَب رِسید اَز راه نوبَت مِهمانـــی دِل هاست…!
شَب شَب یَلداست اشنایـــی دَر به روی اشنـــا وا کَرد…
اشنایــــی دَر نِگاه اشــــنا دوستی را مِهربانی را بـــاز پیــدا کَرد…!
شَب یَلداست شَب یِکرنگی بــــاز هَم فُرصت با هَم بودَن…
چِهره ای بـــــاز و دَری بَسته به غَـــــم…!
خــــانه ای گَرم و چِراغی روشَن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حمید حامی یلدا