دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی اشتباه

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای مهرزاد امیرخانی به نام اشتباه دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mehrzad Amirkhani – Eshtebah > from musici song center With Free Link

متن دکلمه اشتباه مهرزاد امیرخانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دُنیـــای مَن آیَنده ای با مَن نَدارد غَم اَز دِل مَن نای دِل کَندن نَدارد…
آتَش گِرفته زیــــر شورِستان قَلبم دوزَخ تَرین کفتار گورِستان قَلبـــــم…!
ابری به پَهنای جَهــــــان دَر چَشم دارَم طــــوفان سَخت و بی اَمان دَر چشم دارَم…
تاوان تَنهــــا اِشتباهم اِشتباه است اِعدام روح بی گُناهَم اِشتباه است…!
اَز اَولین بوسیدَنم تا اَولین دَرد کوتــــاه بود عُمر مَنو کوتاه تَر کَرد…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دَر خواب خوش دَر آشیانَم تـــیر خوردَم چه سیلی بی رَحمی اَز تَقــــدیر خوردَم…
مردم عُقاب دَر قَفس دیدَن نَدارد حالـــــی که مَعلوم است پُرسیدَن نَدارد…!
جـــان بَر لَبم لَب بَسته بَستم چشم بَر دَر یِک گوشه ی غَمدار دَر تَصنیف آخَر…
عِشقم چه داری اَز وجودَم میتراشی زَخمی تَرین قَلب جَهـــــان را میخَراشی…!
پُشت سَرم آوار و پیش روم آوار یِک آجر پوسیده زیر پای دیـــــوار…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن لَحــــظه ی دیدار عیسی و صَلیبمو اضح تَرین تَصـــویر اَز هَوا و سیبم…
یِک سوزَن پوسیده روی راه آهَن هیــــچ اِعتباری نیست به آیَنده ی مَن…!
مَن دَر خیـــــال خود بتی بودم شِکست مَن را تَماشــــا کُن تبر دَر هَر دو دَستم…
دیگر تَوان دوستی با مَن نَــــدارد هیچ اِحتیاجی هم به یک دُشمن نَدارم…!
تیر خَلاصَم بَر وجـــود نیمه جانَم مَن کاردم بر ناله های استخوانم…
لَبخــــند و اَشک هَم زَمانم آخر فیلــــم تَنهاترین نَقش جَهانم آخر فَیلم…!
مَن قِصه ای هَستم که پـــــایانی نَدارد وابَسته ای هَستم که دَرمانــــی نَدارد…
اِنگار رَخت عِشق بَرای مَن گُشاد است مَن برگیم که تکیه اش بَر حَــــرف بــــاد است…!
دُنیــــای مَن آینده ای با مَن نَدارد غَــــــم اَز دِل مَن نای دِل کندَن نَــــدارد…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مهرزاد امیرخانی اشتباه