دانلود آهنگ امیرعلی بانمک بی معرفت

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای امیر علی به نام بانمک بی معرفت دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Amir Ali – Ba Namake Bi Marefat > from musici song center With Free Link

متن آهنگ بانمک بی معرفت امیرعلی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

این حَرف ها رو وِلش…
زَدی قَدش وَلــــی بَعدش اون حِسی قَشنگی که میگفتــی نَدیدَمش…!
اَصـــلا بیخیـــال این حَرف ها به عِشق خودِمون دوتا بِگو کُجا بِریـــــم فَردا…
این حَرف ها رو وِلش…!
نَدیدَمش جَوابتو بَعدش شایَد آروم زیـــــر لَب گفتـــی نَشنیدمش…
ما میگـــیم گفتی آره آخه دِلم دوست داره این بَحث ها ته نَداره…!
این حَرف ها رو وِلش…
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کــــوتاه اومدَم تا بِفهمی عاشِقتم…!
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقَم تو بِذار وَســــط…
این هَمه راه اومدَم باهـــات با نَمک بی مَعرفت…!
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کـــــوتاه اومدَم تا بِفهمی عاشِقتم…
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقم تو بِذار وَسط…!
این هَمه راه اومَدم باهات با نَمک بی مَعرفت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

از این عِشقم نِمیشه کَم حَتــــی یِکم خیالِت جم…
مَن خودَمو میشناسَم رو دِلم حَساسَم توی اِنتخاب عِشقم یه آدَم وَسواسَم…!
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کــــــوتاه اومدَم تا بِفهمی عاشِقتم…
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقم تو بِذار وَســـــط…!
این هَمه راه اومدَم باهـــــات با نَمک بی مَعرفت…
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کــــوتاه اومدَم تا بِفهمی عاشِقتم…!
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقم تو بِذار وَسط…
این هَمه راه اومَدم باهـــــات با نَمک بی مَعرفت…!
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کـــــوتاه اومدَم تا بِفهمی عاشِقتم…
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقم تو بِذار وَســــط…!
این هَمه راه اومدَم باهـــات با نَمک بی مَعرفت…
دَستاتو بِده مَن زود رَنجه دِل مَن این هَمه کـــــوتاه اومَدم تا بِفهمی عاشِقتم…!
چیزی کَم نِمیشه اَزت یِکم عِشقم تو بِذار وَسط…
این هَمه راه اومَدم باهـــات با نَمک بی مَعرفت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

امیرعلی بانمک بی معرفت