دانلود آهنگ امیرعلی برهوت

شنونده آهنگ امیر علی خواننده خوب کشورمون برهوت در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Amir Ali – Barahoot > from musici song center With Free Link

متن آهنگ برهوت امیرعلی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَرچی کـــــوتاه اومَدیم اِنگاری بِهتـــــر نَشد روزهای سَخت و صَـــبر کَردیم وَلـــی سَر نَشد…
اونی که عاشِقتش بودیـــم خِیلــی راحَت رَفت دَردهایی که داشتیم هیــــچ موقِع کَمتر نَشد…!
توی این شَهـــــر فَقـــــط ما اِضافــــی بودیــم واسه دَر به دَر شدَن ما یِکی کافـــــی بودیم…
ما که هَرکسی بِهمون یِکم مُحبت میکَرد هَمه میدونَن که اَهل تَلافـــــی بودیم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حالا ما موندیم و دُنیای غَریب کُلی فَریب با آدَم های عَجیب…
با یه دُنیـــــا آرِزوی رَفته بَر بــــــاد و یه قَلب تَک و تَنهــــا گِرفتار و غَریب…!
حــــالا ما موندیم و دِلتنگی و کُلی حَسرت یه مُشت دَرد دِلی سَرد…
با یه مُشت خاطِــــره از روزای دِلواپَسی و یه عاشِقی که اَز هَمه دُنیـــــا شده طرد…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

واسه ما فَرق نِمیکنه هَوا خوبه یا بَد هَرکَسی هَم بَعد ما گُفت نِمیخوایم سند…
هَم اَز آدم ها بُریدیــــم هَم اَز خودِمون وَقتــــــی ضَربه میخوریـــم کـــار نَداریم کی زَد…!
تَنــــــــها جواب این روزهای ما هَست سُکوت وَقتی راحَت اَز خودِت دُروغ میگَن جلو روت…
حــــالا هی تَلاش بی فایده و وَقت کشی دُنبــــال چی بِگردیــــم تو این بَرهوت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حـــالا ما موندیم و دُنیای غَریب کُلی فَریب با آدَم های عَجیب…
با یه دُنیــــا آرِزوی رَفته بَر بـــاد و یه قَلب تَک و تَنـــــها گِرفتار و غَریب…!
حــــالا ما موندیم و دِلتنگی و کلی حَسرت یه مُشت دَرد دِلی سَرد…
با یه مُشت خاطِـــــره اَز روزهای دِلواپَسی و یه عاشِقی که اَز هَمه دُنیــــا شُده طَرد…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

امیرعلی برهوت