دانلود آهنگ مجید خراطها راهو برگرد

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده مجید خراطها با نام راهو برگرد همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Majid Kharatha – Raho Bargard > from musici song center With Free Link

متن آهنگ راهو برگرد مجید خراطها

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن واسه تو مَرد بَدی نَبودم میشُد باهــــام بازی کنی هَنوزم…
میشد واسه اینــــکه خودت خُنک شی حَرفایی بهم بگی که مَن بسوزَم…!
هَنــــوز میشد بـــازی کنی با قَلبم حَرفی نَداشتم خُب اَزم چی دیــــــدی…
مَن که هَمیشه عاشِق تو بودَم به خاطِر چی سَرم داد کِشیدی…!
به خاطر کی سَرم داد کِشیدی…
اونی که میساخت هَمیشه با خوبیو بدَی کو اون روزای خوبیو که حَرفش رو میزَدی کو…!
اونی که میساخت هَمیشه با خوبیو بَدی کو اون روزای خوبیو که حَرفش رو میزَدی کو…
حَرفش رو میزَدی کو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

وَقت خوشی هَستن هَمه هیشکی تو بی کَسیم نیست…
دورت شُلوغه این روزها پشتِت وَلـــــی کَسی نیست…!
فَدا سرت که رَفتنت خِیلــــی چِشامو تَر کَرد پَلای پشتمون هَنــــوز سالِمه راهو بَرگَـــــرد…
آره شایَد به قـــــول تو بَد دِلمو حَسودم اونی که تگ کرده بودی عَکس تو روش نَبودم…!
هَمین که این روزها داری حِرصمو دَر میـــاری نشون میده هَنوز بَرام یه ذَره وَقت میذاری…
فدا سَرت که رَفتنت خِیلـــی چِشامو تَر کَرد پَلای پُشتمون هَــــنوز سالِمه راهو بَــــرگرد…!
اونی که میساخت هَمیشه با خوبیو بَدی کو اون روزهای خوبیو که حَرفش رو میزَدی کو…
اونی که میساخت هَمیشه با خوبیو بَدی کو اون روزهای خوبیو که حَرفش رو میزَدی کو…!
حَرفش رو میزَدی کو…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مجید خراطها راهو برگرد