دانلود آهنگ مجید اخشابی آخرین قطره آب

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی آخرین قطره آب از مجید اخشابی در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Majid Akhshabi – Aakharin Ghatre Aab > from musici song center With Free Link

متن آهنگ آخرین قطره آب مجید اخشابی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

روزِ پایانِ زمین را چه کســی میداند

چه کســی میدانــد

یک نفر هـست… جز او آخرین قـــطره آب… آب… آب… آب…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

عقلِ زمیـن؛ به فکرِ شکُفـــتن نمیرسید…

بر خاکِ مُـــردِه اش نفس آب خـــوردن است…

کُفران نکـــن که در دلِ دریایِ رحـــمتی…

ماهـــی! اگر جدا شـــود از آب مُــرده است…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آب را گِل نکـنید… خــرجِ باطل نکنـــید

گنجِ این معـــجزه را؛ حیفِ ضایـع نکنید…

پیـغامِ آسمـان؛ به زمین از کجا رســید

این نامه را، به مقصـــدِ خود آب بُـــرده است…

گوهر! چرا به قیمت دریا رســـیده است

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یه قطــره در ســـکوتِ صَدف؛ آب خورده است…

کـــفران مکن که در دل دریای رحمتی

ماهی اگر جــدا شود؛ از آب مـرده است…

آب را گِـل نکنید… خرجِ باطـــل نکنید…

گـنجِ ایــن معجزه را؛ حیــفِ ضایع نکنید……

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مجید اخشابی آخرین قطره آب