دانلود آهنگ مجید اخشابی بال فرشته

به سایت موزیکی خوش آمدید با ما همراه باشید در شنیدن آهنگ بال فرشته از هنرمند کشورمون مجید اخشابی

Download Song By Singer < Majid Akhshabi – Baale Fereshteh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ بال فرشته مجید اخشابی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حتی تَماشـــا تاراج تیشــه است…

دیوارِ حاشـا مُحـــتاجِ ریشه اسـت…!

دریا به دریا آیینه باشـی…

بیـش از هَمیشه… بی کینـه باشی…!

چون بَهار… ای نـگار بگذر به گـــُلشن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گُــل بیار… گل ببار… ای گــل به دامَن…!

اِی مَه دوباره شَب گریه بـــار است…

چـَشمِ سِــتاره، شَب زنــده داره است…!

مَرهَم سَرشـــته است… اِی تیره بختان…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بالِ فرشته اســت… گل بَر درختان…!

بالِ فرشته است… شــاخه دِرختان…

چــون بهار… ای نگـــار بگذر به گلــشـــن…!

گل بیـــار… گل ببار… ای گل به دامَــن…

آن چـِـشمه جاری آبِ حَیـات اسـت…!

وان گل که داری شـاخه نَبات است…

گلگشـــتِ جنگل گلگشــتِ دریاست…!

دریا و ساحل چَشـمِ تَماشاست…

بی گریه یِ ابر گلشــن نَخندد…!

بی گریه شَمع روشـــن نَخندد…

ای بَر لــــبِ جو در دسـتِ بالا…!

تِشـنه است آهو جـــو را میالا…

چــون بهار… ای نگار بـگذر به گلشـــن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مجید اخشابی بال فرشته