دانلود آهنگ علیرضا عصار وطن

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده علیرضا عصار با نام وطن همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Alireza Assar– Vatan > from musici song center With Free Link

قسمتی ازمتن آهنگ وطن علیرضا عصار

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ای وطن  ای مـادرِ تاریخ ساز…

ای مرا بر خاکِ تو رویِ نـــیاز…!

ای کویرِ تو، بهشـتِ جانِ من…

عشــقِ جاویدانِ من… ایران من…!

ای زِ تو هستی؛ گرفته ریـــشه ام…

نیست… جز اندیـــشه ات؛ اندیشه ام…!

آرشی داری، به تیـر انداختــــن…

دســـتِ بهرامی، به شیر انداختن…!

کاوه آهـنگری… ضحّــاک کُــــــش…

پتکِ دشمن افکنـــــی؛ ناپاک کُش…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

رَخـشی و رسـتَم… بَر او پا دَر رکاب…

تا نبینَد دشمـــــنت هَرگز به خواب…!

مَرزدارانِ دلیـرت جان به کَــــــــــف…

سَرفرازنِ سپاهت، صَف به َصف…!

خون به دِل کردند… دشت و نهر را…

بازگرداندند… خُرمشـهر را…!

ای وطن ای مادرِ ایرانِ مـَن…

مادرِ اَجداد و فرزندانِ مـَن…!

خانه یِ مَن… بانه یِ مَن… توسِ مَن…

هَر وجَب از خــــاکِ تو، ناموسِ مَن…!

ای دَریغ از تو که ویران بینَمت…

بیـــشه را خالی… زه شـیران بینَمَت…!

خاکِ تو گر نیست؛ جانِ مَن مَباد…

زنده در این بــوم و بَر… یک تن مَباد…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

علیرضا عصار وطن