دانلود آهنگ علیرضا عصار دشت ها و بادگیرها

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای دشت ها و بادگیرها از علیرضا عصار باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Alireza Assar – Dasht Haa Va Baadgir Haa > from musici song center With Free Link

متن آهنگ دشت ها و بادگیرها علیرضا عصار

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هم قبیــله عشق را، از یاد بُرد…

هم قبیله میــوه ی باغِ ازل را خورد…!

و چنین بود که گُلها همـــگی پژمـردند…

دَشـت ها ویران شـــد…!

عاشــقان بر سرِ شاخه هایِ ظلـــمت مُردند…

دشــت ها، مزرعــه ها افسـردند…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

شاخه هایِ تشنه یِ بی باران؛ پَژمـردند…

همه یِ آنچه که ما کاشـــته بودیم افسوس…!

یک به یک… دسته به دسـته خوردند…

یادِ آن روز که… عـــشق زیرِ بارانِ پَر آوا روییــد…!

یادِ آن روز که… عشـق فطرِ دیدارِ تو را میبوییـــد…

یادِ آن روز که… عشق آتشـی در دلِ من بَرپـــا کرد…!

هرچــه میخواسـت دلم در درونِ خودِ مـــن پیدا کرد…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

و چنـین بود که راز اَزلی را گفتند سبزه ها گلـــگون شد…!

عاشقــان بر سـرِ شـاخه هایِ رویا افتنـــد…

باران در دلِ تشــنه یِ خاک؛ راه پیدا میـــکرد…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

کااااش روزی باران در شــبِ خلوتِ دشـتِ شـــور بر پا میکرد…

عشـق را بر تنِ این باغچه روزی میکـــاشت…!

مرگ را، منصرف از کشــتن دنیا میکرد…

و چنین بود… که تاریکــی شب را شُسـتند…!

آسمان روشن شد… عاشقان؛ از دلِ این خاک، دوباره گفتــند…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

علیرضا عصار دشت ها و بادگیرها