دانلود آهنگ یاسر بینام به نام نمیاد اسمت

شنونده آهنگ یاسر بینام خواننده خوب کشورمون نمیاد اسمت در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Yaser Binam – Nemiyad Esmet > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نمیاد اسمت یاسر بینام

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دیــــگه نِمیاد نِمیاد مَنو نِمیخواد نِمیخـــــواد…
نِمیگم بِمون نِمیگم نَرو مَنــــم عاشِقت نیستَم نگیر این قیافَرو…!
اخم میکَردی خِیلــــی ساده بِم فَهمیدی دارَم مَن اِحتــــیاج بهت…
فِک میکردَم نِمیــــاد دِلتو هَرچی بَلــــد بودی دادی یــــاد بِهم…!
رَفتــــی واسَم دُنیـــــا تَلخ شُده یِهو خِیلـــی بَد شُدی تا فَهمیدی دارَم اِعتـــیاد بِهت…
نه نه دیـــگه نِمیاد اِسمت رو لَبامو دیـــگه اون حِس…!
عاشِقونه مرده واسه مَنـــو بَدجـــور تَمـــوم شُد آخَر قِصه…
هَرچی داشتَم هرچی داشتیم قــــول دادی باهَم بَد نَباشیم…!
وَلـــی هَم حَرفات دُروغ بود بَرام هَم چشمات شَبیه قَبلنات نی…
نه نه دیــــگه نِمیاد اِسمت رو لَبامو دیـــگه اون حِس…!
عاشِقونه مرده واسه مَنو بَدجـــور تَمــوم شُد آخَر قِصه…
هَرچی داشتَم هَرچی داشتیم قـــــول دادی باهَم بَد نَباشیم…!
وَلــــی هَم حَرفات دُروغ بود برام هم چِشمات شَبیه قَبلنات نی…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

به هَم میریختَم هَربــــار که میرَفت فِکر میکَرد که حَرفاش بی رَبـــط نی…
هَمیشه بازیم میداد وَلی تو روم دِلســــوز و پُشتم میخَنــــدید…!
کاش اَصلا پِیداش نِمیشد یا که بِین ما به هَم نِمیـــخورد…
نِمیخواستم باهــــاش بِجنگم چـــون قَطـــعا هیچوَقت نِمیبرد…!
دوس داشتَن تَهش میشه وایسادَن پُشت شیشه…
با فِکر به اینــــکه اَلان کُجاست یَعنـــی بارون میاد خیس نِمیشه…!
دیــــگه گذشته کـــار اَز این حَرفا کَسی نِمیدون چی میشه فَردا…
دو در دوش که چار تا نَشد رَفت دُنبال بِهــــتر اَز ما…!
نه نه دیگه نِمیاد اِسمت رو لَبامو دیــــگه اون حِس…
عاشِقونه مرده واسه مَنــــو بَدجــــور تَمــــوم شُد آخَر قِصه…!
هَرچی داشتَم هَرچی داشتیم قول دادی باهَم بَد نَباشیـــــم…
وَلـــی هَم حَرفات دُروغ بـــود بَرام هَم چِشمات شَبیه قَبلنات نی…!
نه نه دیـــگه نِمیاد اِسمت رو لَبامو دیگه اون حِس…
عاشِقونه مرده واسه مَنو بَدجـــور تَمـــوم شُد آخَر قِصه…!
هَرچی داشتم هَرچی داشتیم قول دادی باهَم بَد نَباشیـــم…
وَلی هَم حَرفات دُروغ بـــــــود برام هم چِشمات شَبیه قَبلنات نی…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یاسر بینام نمیاد اسمت