دانلود آهنگ اهورا ایمان به نام پروانه پوش

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای اهورا ایمان به نام پروانه پوش دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Ahoora Iman –  Parvaneh Poosh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ پروانه پوش اهورا ایمان

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دِل دِل نَکـــن حَرفی بِزن حَرفی بزَن بی گفتـــگو…
بی زمـــزمه بی هَمهمه حَرفی بِزن بی های و هو…!
بی دَغدغه حَرفی بِزن شَب میرَود دِل دِل مَکن…
این لَحــــظه ها را بی تَپش اَز کَف مَده باطِـــل مَکن…!
وا کُن لَب اَز لَب نازَنین چیزی بِگو حَرفـــی بزَن…
چَرخی بزَن با شِعر شَب چیزی بِگو اَز مَن به مَن…!
وا کُن لَب اَز لَب نازَنینم وَقتــــی کَسی جُز ما نَمانده…
شَب مانــــده و شِعر و مَن و تو چیـــزی به صُبح اَما نَمانده…!
وا کُن لَب اَز لَب نازَنینم وَقتـــی کَسی جُز ما نَمانده…
شَب مانـــده و شِعر و مَن و تو چیزی به صبـــــح اَما نَمانده…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

پَروانــــه پوشم کن اَگر آیینه ی عُریانی اَم…
دَریـــا بِنوشانم اَگر صَحرای سَرگردانی ام…!
فَریــــاد کُن دَر شَب مَرا شایَد شَب آغازَم کنـــــد…
شایَد لَب اَز لَب وا کُنی شَب قصـــه پَردازم کنـــد…!
نو کُن مَرا بی مــــاه نو باغَم کُن اَز گُل گفتنت…
وَقتــــی که پَر وا میکند پَروانه ی پیراهَنت…!
وا کُن لَب اَز لَب نازَنینم وَقتــــی کَسی جُـــــز ما نَمانده…
شَب مانـــده و شِعر و مَن و تو چیزی به صُبح اما نَمانده…!
وا کُن لَب اَز لَب نازَنینم وَقتــــی کَسی جُز ما نَمانده…
شَب مانـــده و شِعر و مَن و تو چیزی به صُبح اما نَمانده…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اهورا ایمان پروانه پوش