دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام معجزه

شنونده آهنگ امیرتاجیک خواننده خوب کشورمون معجزه در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Amir Tajik –  Mojezeh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ معجزه امیر تاجیک

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

با حــضور تو دوبــاره زِندگی مَعـــنا میگیره بی تو دِل مِثل پَرنده گوشه قَفس میمیره…
زیــــر سایه ی نِگاهت آسِمون روشَن و صـــافه با تو مــــاه اَز سَر شادی تـــور مَهتابو میبافه…!
اَز تو خواهِشم هَمینه که مَنــــو تَنها نَذاری خَلوت شَبونه هامو سَرد و بی صِــــدا نَذاری…
با دِلی نَجیـــب و اَهلی عُمریه چشمَم به راهه تورو اَز خدا طَلب کَـــــرد این دِلی که بی پَناهه…!
با دِلی نَجیــــب و اَهلی عُمریـــه چِشمم به راهه تورو اَز خدا طَلب کَرد این دِلی که بی پَناهه…
با یِک مُعجــــزه ی سَبز داره اِتفاق میفته که کَسی اونو نَدیـــده نه تو قِصه ها شنفته…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

با یک معجــــزه ی سَبز داره اِتفاق میفته که کَسی اونو نَدیـــــده نه تو قِصه ها شنفته…
از تو خواهِشم هَمینه که مَنو تَنها نَذاری خَلوت شَبونه هامو سَرد و بی صِـــــدا نَذاری…!
با دِلی نَجیـــب و اَهلی عُمریه چشمَم به راهه تورو اَز خدا طَلب کَــــرد این دِلی که بی پَناهه…
با دِلی نَجیــــب و اَهلی عُمریه چشمَم به راهه تورو اَز خدا طَلب کَـــرد این دِلی که بی پَناهه…!
با یِک مُعجزه ی سَبز داره اتفاق میفته که کَسی اونو نَدیـــــده نه تو قِصه ها شنفته…
با یِک مُعجزه ی سَبز داره اِتفاق میفته که کَسی اونو نَدیــده نه تو قِصه ها شنفته…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

امیر تاجیک معجزه