دانلود آهنگ خشایار اعتمادی به نام نگار من

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای خشایار اعتمادی به نام نگار من دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Khashayar Etemadi –  Negare Man > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نگار من خشایار اعتمادی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَرچه کنــــی بکن مکن ترک مَن اِی نِگار مَن…
هَرچه بری ببر مَبر سَنگدِلی به کـــــار مَن…!
هَرچه هلی بهل مهل پــرده به روی چون قَمــر…
هَرچه دَری بِدر مدر پَـــرده ی اِعتبار مَن…!
هَرچه کشی بکش مَکش بـــاده به بَزم مدعی…
هَرچه خوری بخــور مَخور خون من ای نِگــــار مَن…!
هَرچه دهی بده مَده زُلف به بــــاد اِی صَنم…
هَرچه نِهی بنه مَنه پـــای به رَهگذار مَن…!
هَرچه شوی بشو مَشو تِشنه به خـــون زار مَن…
هَرچه زَنی بزن مَزن طَعــــنه به روزِگار مَن…!
هَرچه روی برو مَرو راه خَلاف دوســتی…
هَرچه کنی بکن مَکن خـــانه ی اِختیار مَن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَرچه کشی بکش مَکش باده به بَزم مدعی…
هَرچه خوری بخور مَخور خون من ای نِگار مَن…!
هَرچه دِهی بده مَده زُلف به بــــاد اِی صَنم…
هَرچه نهی بنه مَنه پای به رَهگذار مَن…!
هَرچه شوی بشو مَشو تِشنه به خــون زار مَن…
هَرچه زنی بزن مَزن طَعــــنه به روزِگار مَن…!
هَرچه روی برو مَرو راه خَلاف دوســـتی…
هَرچه کنی بکن مَکن خـــانه ی اِختـــیار مَن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خشایار اعتمادی نگار من