دانلود آهنگ محسن یاحقی به نام شوق دیدار

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محسن یاحقی با نام شوق دیدار همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Mohsen Yahaghi – Shoghe Didar > from musici song center With Free Link

متن آهنگ شوق دیدار محسن یاحقی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دو چِشمام پُر اَز شـــوق دیــدارته…
تَنم داغـــه تَب داره بیـــمارته…!
اَز اون لَحــــظه ای که چِشام بَسته شه…
نِمیشه یه لَحـــظه اَزت خَسته شه…!
تو روزای داغــو تـــوی آفتــــاب…
واسَت ســـایه میشَم تــو راحَت بِخواب…!
اَگه بَرفو بــــارون بِباره یه وَقت…
واسَت چَتـــر میشَم خیــــال تو تَخـــت…!
دو چِشمام پُر اَز شــــوق دیـــدارِته…
تَنــــم داغه تَب داره بیـــمارِته…!
اَز اون لَحــــظه ای که چِشام بَسته شه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نِمیشـــه یه لَحـــظه اَزت خَسته شه…
تو روزای داغـــو تــوی آفتـــاب…!
واسَت ســـایه میشَم تو راحَت بِخواب…
اَگه بُرفو بــــارون بِباره یه وَقت…!
واسَت چَتــــر میشَم خیـــال تو تَخـــت…
اَگه بَرفو بــــارون بِباره یه وَقت…!
واسَت چَتـــر میشَم خیــــاله تو تَخت…
وجــــودت پُر اَز لَحـــظه های خوشه…!
مَنو با خودِش تا جُنون میکشه…
مبادا دِل تو پَریشون بشه…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَمه روزو سالَم زِمستون بشه…
دو چِشمام پُر اَز شــــوق دیـــدارِته…!
تَنــــم داغه تَب داره بیـــمارته…
اَز اون لَحـــظه ای که چِشام بَسته شه…!
نِمیشه یه لَحـــظه اَزت خَسته شه…
تو روزای داغو تـــوی آفتــاب…!
واسَت ســــایه میشَم تو راحَت بِخواب…
اَگه بَرفو بــــارون بِباره یه وَقت…!
واسَت چَتــــر میشَم خیــــال تو تَخــت…
اَگه بَرفو بـــــارون بِباره یه وَقت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

واسَت چَتــــر میشَم خیــــال تو تَخت…
وجـــودِت پُر اَز لَحـــظه های خوشه…!
مَنو با خودِش تا جُنون میکِشه…
مبادا دِل تو پَریشون بِشه…!
هَمه روزو سالَم زِمســتون بِشه…
وجودِت پُر اَز لَحــــظه های خوشه…!
مَنو با خودِش تا جُنون میکشه…
مَبادا دِل تو پَریشون بشه…!
هَمه روزو سالَم زِمستون بشه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

شوق دیدار محسن یاحقی