دانلود آهنگ آتشی در سینه دارم جاودانی همایون شجریان

شنونده آهنگ همایون شجریان خواننده خوب کشورمون آتشی در سینه دارم جاودانی در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Homayoun Shajarian – Atashe Javedan > from musici song center With Free Link

متن آهنگ آتشی در سینه دارم جاودانی همایون شجریان

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آتَشی دَر سینـــه دارَم جاودانــی عُمر مَن مَرگی است نامَش زِندگانی…
رَحمتــی کُن کَز غَمت جــــان می سِپارم بیش اَز اینَم طاقَت هِجران نَــــدارم…!
کی نهی بَر سَرم پای ای پری از وَفاداری شُد تَمـــام اَشک مَن بَس دَر غَمت کَرده ام زاری…
نوگلی زیبــــا بود حسن و جوانی عَطر آن گل رَحمت است و مِهربانــــی…!
نا پَسندیده بود دِل شِکستن رِشته ی اُلفت و یـــاری گسستَن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

کی کنی اِی پَری تَرک سِتمگری می فکنی نَظــری آخَر به چِشم ژالـــه بارم…
گَر چه نــــاز دِلبران دِل تـــازه دارَد نــاز هَم بر دِل مَن انــــدازه دارَد…!
هیـــچ اَگر تَرحمی نِمی کنی بَر حــــال زارَم جُز دَمی که بگذرد که بگذرد اَز چاره کارَم…
دانَمت که بر سرم گذَر کنـــی به رَحمت اما آن زَمان که بر کِشد گیـــاه غَم سَر اَز مَزارم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آتشی در سینه دارم جاودانی همایون شجریان