دانلود آهنگ گامنو عیدی

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی عیدی از گامنو در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Gamno – Eydi > from musici song center With Free Link

متن آهنگ عیدی گامنو

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یک خَبر بِسیار بِسیار مُهم…
عید اومَده بَهار بَهار…!
مُسافرا سَوار سَوار…
هَرجا که فکرشو کنی حَتی می رن با قطار…!
ازین وَر به اون وَر می رن پیش ایل و تَبار…
لباسایِ قدیمو درار سَبز بپوش مثله بهار…!
عیده عیده عیده…
خوشحال این دل…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بخَند…
از ته دل…!
اره از ته دل…
عیده عیده عِیده…!
قَهر با آشتی دَست می ده…
قَهر دیگه دورش گذشته…!
اره به اَلک سابیده…
عیده عیده عیده…!
خَبر جدید رسیده اخبار جَدید رسیده…
کسانی که با هَم قهَر بودند آشتی کردند بله اون هَم دقیقا در روز سال نو نو نو نو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آشتی کنید آشتی کنید روز سال نو آشتی کنید…
نبایَد دیگه قهر کنید سال جَدید و زَهر کنید…!
سال جدید و فتَح کنید…
حرف مَنو گوش کنید رو حَرف مَن حَرف نَباشه…!
آویز به گوش کنید…
عید اومده بهَار بَهار…!
مُسافرا سَوار سَوار…
هَرجا که فکرشو کنی حَتی می رن با قطار…!
ازین ور به اون ور میرن ، پیش ایلو تبار…
لباسایِ قدیمو درار سَبز بپوش مثله بهار…!
عیده عیده عیده…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫
بخَند…
از ته دل…!
اره از ته دل…
عیده عیده عِیده…!
قَهر با آشتی دَست می ده…
قَهر دیگه دورش گذشته…!
اره به اَلک سابیده…
عیده عیده عیده…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

 گامنو عیدی