دانلود آهنگ پرواز همای نان و دندان

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی نان و دندان از پرواز همای در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Parvaz Homay – Nano Dandan > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نان و دندان پرواز همای

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یک نفَر نان داشت اما بی نَوا دندان نَداشت…
یک نَفر نان داشت اما بی نوا دَندان نَداشت…!
آن یکی بیچاره دَندان داشت امّا نان داشت…
آن یکی بیچاره دندان داشت امّا نان داشت…!
آن که باور داشت روزی می رسد بیچاره بود…
آن که باور داشت روزی می رسد بیچاره بود…!
آن که در اموال دنیا غَرق بود ایمان نداشت…
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت…!
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت…
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت…!
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دشت باور داشت گرگی در میان گله بود…!
گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان داشت…
یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود…!
یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود…
آن یکی با بار خر میرفت و خر پالان نداشت…!
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت…
یک نفر فردوس را ارزان به مردم میفروخت…!
نقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت…
هر کجا دست نیازی بود بر سویی دراز…!
رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان ندشت…
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

پرواز همای نان و دندان