دانلود آهنگ سالار عقیلی سفیر عشق

شنونده آهنگ سالار عقیلی  خواننده خوب کشورمون سفیر عشق در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Salar Aghili – Safire Eshgh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ سفیر عشق سالار عقیلی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ای سَفیر عِشـــق اَز تو شِــعر سرخی مانــده بَر لَب…
با تو بَرگشتَم به خورشــید اِی به مَن بَرگشته اَز شَب…!
گَرچه این پَـــروانه سوزان پیله ی اَندوهمان کــــرد…
بارش سَنگ ای برادَر رَفته رَفته کوهمان کَــــرد…!
اَلوند تا به اَروند ماییم و بُغـــض دَر بَنـــد دَر اوج هَم صِدایـــی…
با خـــون دشنه بِنویس بَر خــــــاک تشنه بِنویس یا مَرگ یا رَهایی…!
مَن و تو پس اَز این غُروب فاجِعه دوبــــاره میرسیم به روز واقِعه…
نَترس اَز شِکستَن نتَرس اَز سایه ها که شام غریبان نمیماند به جا…!
ای سَفیر عِشــــق از تو شِعر سرخی مانــــده بر لَب…
با تو بَرگشتم به خورشیـــد ای به مَن بَرگشته اَز شَب…!
گَرچه این پَـــروانه سوزان پیله ی اَندوهمان کَـــرد…
بارِش سَنگ ای برادر رَفته رَفتــــه کوهمان کرد…!
اَلوند تا به اَروند ماییم و بُغـــض دَر بَنـــد در اوج هَم صِدایی…
با خون دشنه بِنویس بر خــــاک تشنه بِنویس یا مَرگ یا رَهایی…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سالار عقیلی سفیر عشق