دانلود گلچین آهنگهای قدیمی و جدید فرشاد امینی

هم اکنون شنونده گلچینی از بهترین آهنگهای فرشاد امینی در موزیکی باشید

 You are currently listening to the best Farshad Amini on site musici     

                                                                         

بهترین آهنگهای فرشاد امینی

 

    سه زوه مه رو هاتم فرشاد امینی

         ●✿♪►♫●✿♪►♫●

       وه چه زنجیری عازیز کردی زنجیرم

 سه وزه مه رو عاشق بالاتم

       ●✿♪►♫●✿♪►♫●

        لینک دانلود 

 

————————————————————————

بارانه  و بارانه   فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

خودا داکه بارانی شو کع زه ی شمال بی به شو
بیدا له گونای یارم به لکوو راپه ری له خه و

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

 

————————————————————————

هه زار کار عه کا فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

هه زار کار عه کا هه زار کار عه کا زولف سیای تو هه زار کار عه کا
هر وختی بایدی خوی وه ک مار عه کا به ی کی هع هزار دل شکار عه

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

سه ر چوپی فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

سه ر چوپی بگره هاده ی هاده ی هاده ی
سه رچوپی هرله خودی خودی خودی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

په روانه ی خه یال فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

عازیزکه ی من په روانه خه یالم
بمگره باوش بمبرو بو مال

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

عارق عارقه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

عارق عارق عارقه سینگی تخته مه فرقه
به تفنگی به ر نو لیده ن درناجم له و مه نطقه

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

به دار فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

به دارو به دار کالی به ی به داره وا
دستم برده ی بوی خانم که فته خواره وا

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

عه ری غم وی غم فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

عه ری غم وی غم من ده فروشم غم
سیری بالا که و به کیفی خوم کم

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

وی له گول فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

وی له گول گیان له گول عمر و دیده ام به گل
من یارم خوش ده وی به گیانو به دل

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

ریمیکس گلاویژ فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

گله عمرم گله عوخی لو گه لاویژ
خوا بکه نسیبم عه خاتون گه لاویژه

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

من دیوانه کی فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

من دیوانه کی عاشقی سه رده م
کوانی دلداری شیدا وه کوو مه م

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

امشو حالم ویرانه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

امشو حالکم فره ویرانه
امشو باری خه م ها له سر شانم

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

نرمین هو نرمین فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

نه رمین هو نه رمین که چی بو نرمان عه چی
خوی رازیانه سو بو سیران عه چی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

خاتون سلطنه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

خاتون سلطنه ی سه روین لا به لا
ایمام شهید کرد دشت کربلا

کاری تو کردت بی بقا و بی میل

یه زید نی کردووه به ایمام حوسین

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

وه هار فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

قه رار بی به ی وه هار باری چه نی ویو

شه مالی پای وه هار باری چنی ویو

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

 شاد فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●

قاله مه ره و ساز شاد

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

قیبله م توم له دل فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

تا روی قیامت گیان هه ر توم های له دل

فیدای شوه ت بام وی رو جه مین پرگول

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

غه ریب فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

ده ی غه ریب مه رو ده ی غه ریب گیان مال مه ریوانی

شل بکه رانکه و عزیزم سر خه مه بانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

شاد قرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

آهنگ فوق العاده شا فرشاد امینی از سایت موزیکی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

لینک دانلود

 

————————————————————————

بو مله فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

دیه وه عشقی زامدارا بو مه له

دلم لیوه و بی قراره بو مه له

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

لینک دانلود

 

————————————————————————

عای حه ریره فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

عای حه ریره وه عاگر بارانه

ته نکه به بی تو مالم ویرانه

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

لینک دانلود

 

————————————————————————

دانلود شه وانه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●         موزیکی           ✿♪►♫●✿♪►♫

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

لینک دانلود

 

————————————————————————

دنگی یار فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫●       موزیکی      ✿♪►♫●✿♪►♫

لینک دانلود

 

————————————————————————

لرزانه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● ✿♪►♫●✿♪►♫

لینک دانلود

 

————————————————————————

لاوه لاوه فرشاد امینی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

شاد هلپرکه ی عروسی

●✿♪►♫●✿♪►♫● 

لینک دانلود

 

 

گلچین آهنگهای فرشاد امینی