دانلود گلچین آهنگهای قدیمی و جدید عزیز ویسی

هم اکنون شنونده گلچینی از بهترین آهنگهای عزیز ویسی در موزیکی باشید

 You are currently listening to the best  Aziz veysi on site musici

خواننده کرد اهل جوانرود کرمانشاه است تا ۱۰ سالگی در یکی از روستاهای ثلاث باباجانی زندگی میکرده و سپس به شهر جوانرود آمده اند و در آنجا سکونت گزیده اند.وی چندین سال است که مشغول کارهای هنری است و تاکنون ۴۲ کاست منتشر کرده و در اروپا نیز کنسرت برگزار میکند و طرفداران فراوانی در ایران و اروپا دارد…

شنیدنی ترین آهنگهای عزیز ویسی

 

یاره کم عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

آهنگ شاد کردی از موزیکی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

خرخال عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

●✿♪►♫●✿♪►♫● موزیکی ✿♪►♫●✿♪►♫

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

سه رین عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

ئوخه ی چرمه چاوشین چاوه که ی کاکه ی

له کی توریایده چاوشین سه ر برزو نا کی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

خه نه بندان عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

که ر مان که رمان وی کرماشانی

کوشتومیه به ئه گریجه پریشانی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

بردی بردی عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

بردی بردی بردی گول هیرو با بردی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

خوم وه شه  له شه ل عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

۱۲ دقیقه آهنگ شاد مخصوص رقص

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

زه ینه عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

هرروز با موزیک کردی شاد باشید

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

بوچیمه  یار بی وفا عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

چن ساله ای خدایا من بو یارم عنالم

عنالم من شو و روژ له دوری تو عودالم

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

ناز مه که عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

نازمه که ناز مه که خوتم لیده ناز مه که

به ر گی نازی تو ناگرم به سه دلم شیت مه که

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

ئاوادان جوانرو عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

●✿♪►♫●✿♪►♫● موزیکی ✿♪►♫●✿♪►♫

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

کرمان کرمانه عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

تقدیم به مخاطبان عزیز کردی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

خه شه ی ته عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

خه شه ی ته برا خه شه ی ته

دنگی پاوه نکه ته

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

که لی مه ل به رز عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

هم دونیام رویه هم قیامتم

ئای کل مل برز جوانرویکم

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

کرمانشان عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

کرماشان جی شیران هه وارگه مرد و مردانه

کوچه و شقامی یکه یک

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

مه له که عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

به خوایه به هواوه و هزارو یکی ناوه

په ناو په ناو گیرم توی په نام بو تو هیناره

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

————————————————————————

نرمه نرمه عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

●✿♪►♫●✿♪►♫● موزیکی ✿♪►♫●✿♪►♫

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

به غ به غ عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

هرروز با موزیک کردی شاد باشید

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

بیوه ژنه عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

بیوه ژنه ده ستی دووه بدبختی ده ستی خه سووه

دلی پر له درد رازه بی باخه ناوه بی نازه

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

گول مه سم عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

گول وه گول وه مه سمد

شیتی بازن له دسم

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

مه ناز عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

نه ته رکی سوادی کم چنور خوم نه خنیکم

ئیدامه تحسیل ده دم دیپلومه ی به دس تیم

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

شاد عزیز ویسی 

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

ئه م په رم شاخه ئه په رم شاخه

کراسد بو دینم له گولی او باخه

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

ته نک عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

روژ که ی اول قیرو قارت بی

هه ر دل رنجاندن دایمه کارد بو

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

کچی  جوانرو عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

بوتورای که بوتورای وه گوله له سه ر چی تورای

ئه گر له سه ر من تورای وه به زانه خلات کریای

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

مینا عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

تقدیم به شما، شاد باشید

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

————————————————————————

شه ریفه باوه که رو عزیز ویسی

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

کچ ئم زمانه شه ریفه باوکه رو چنی رو داره

هه ر له هفت سالان شه ریفه باوکه رو بو شو خماره

 ●✿♪►♫●✿♪►♫●

لینک دانلود

 

 

گلچین آهنگهای عزیز ویسی