دانلود آهنگ محسن چاوشی بر سلطان

موزیکی شما را به شنیدن این آهنگ شاعرانه دعوت میکند

Poem by Molana///Bar Soltan by Mohsen Chavoshi as singer///Hope you injoy it

Mohsen Chavoshi Bar Soltan

خاک شوم خاک شوم آب شوم سجده تیز دوم تیز دوم چون بر سلطان برسم

تیز دوم تیز دَوم تا ب سواران برسم نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم

.

خوش شده‌ام خوش شده‌ام پارهِ آتش شده ام خانه بسوزم بروم تا به ببابان برسم

.

خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم آب شوم سجده کنان نا به گلستان ♧ برسم

.

چرخ بود جایِ شرف خاک بود جایه تلف باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم

.

عالم این خاک و هوا گوهر کُفر است و فنا در دله کفر آمده ام تا که به ایمان برسم

.

آن شه موزون جهان عاشقه موزون طلبد شد رخ من سکه ی زر تا که به میزان برسم

.

“رحمت حق آب بُوَد جز که به پستی نرود خاکی و مرحوم شوم تا بَر رحمان برسم
هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حَب و دوا من همگی درد شوم تا ک به درمان برسم”(دو بار تکرار)

.

تیز دَوَم تیز دوم نیست شوم نبست شوم خوش شده ام خوش شده ام

.

خاک شوم خاک شوم آب شوم سجده کنم چرخ بود جای شرف چون بر سلطان برسم

محسن چاوشی بر سلطان