دانلود آهنگ از قصد حامیم

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / از قصد حامیم

Have a good time and injoy lovely song Az Ghasd by Haamim / Musici

Az Ghasd Haamim

از قصد جوابتو نمیدم…

وقتی اسممو می شنوم با صدای تو وقتی از نزدیک می بینم روی ماه تو
وقتی با چشمای دریاییت بهم زل می رنی وقتی انقد خواستی اسممو صدا می زنی
من از قـــصد جوابتو نمی دم صدام کنی بیشتر صدام کنی بیشتر
من هر وقت نگاهتو می بینم رومو می گردونم نگام کنی بیشتر نگام کنی بیشتر

“از قصد حامیم”

نه که نشنوم نه فقط می خوام صدات بپیچه توی گوشم
نه که نبینم و نه فقط می ترسم با چشات رو به رو شــم
آخه صدات چشات نگات دلمو حالی به حالی می کنه
منو می گیره از خودم دور از این حوالی میکنــه
من از قـــصد جوابتو نمی دم صدام کنی بیشتر صدام کنی بیشتر
من هر وقت نگاهتو می بینم رومو می گردونم نگام کنی بیشتر نگام کنی بیشتر

از قصد حامیم