دانلود آهنگ ماکان بند دشمن

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / ماکان بند دشمن

Have a good time and injoy lovely song Doshman by Macan Band / Musici

Macan Band Doshman

فهمیدم آدما خودیو میزنن همیشه که کار یه دشمن نیست…

تنهایی بعدِ تو خستم کرد رفتیو رو همه بستم در
مثل یه قایقه شکسته شدم که رفتن تو غرقم کـرد
رفتیو هیچکس پشتم نیست زخم تو کمتر از کشتن نیست…
فهمیدم آدما خودیو می زنن همیشه که کار یه دشمن نیــست
“زندگی میره رو اعصابت حتی نمی دیدی تو خواابت
فکرشم حتی نمی کردی بره اونکه می گفت تورو میخوامت”(دوبار تکرار)

ماکان بند دشمن