دانلود آهنگ بهتر از منه علی یاسینی

موزیکی شما دوست داران آهنگ را به شنیدن آهنگ بهتر ازمنه از علی یاسینی دعوت مینماید

Musici hopes you injoy new song by Ali Yasini called Behtar Az Mane

Behtar Az Mane Ali Yasini

اون حتما بهتر از منه…

اون حتما بهتر از منه!یه لحظم از تو فکرت نمیره حتما مثلِ من نیست حرصت نمیده
واس من کسی مثلت نمیشه:)
اون حتما بهتر از منه مث من نیست که حرفات نره تو کتش عصبی نمیشه بحث کنه بعد موندنـت
همه چیو خورد کنه تو سرو صورتش حتماا
گفتم حسمو بهش بذار ندونـه این روزا تا همیشه چرا نمونه؟!
تو بیرون می کردی نگاه از خونه می گفتی اون وسطیه ستارمونه
الان تنهایی همه آرزوهامو که بـرد حیفه هرچی خاطره که با تو که مـرد
حتما بهتر از منه حتما ،با اونم میشه ستاره هارو شمرد…
“اون حتما بهتر از منه!یه لحظم از تو فکرت نمیره حتما مثلِ من نیست حرصت نمیده
واس من کسی مثلت نمیشه:)
اون حتما بهتر از منه مث من نیست که حرفات نره تو کتش عصبی نمیشه بحث کنه بعد موندنـت
همه چیو خورد کنه تو سرو صورتش حتماا”(دوبار تکرار)
همیشه وصل دلم به دل تو میمونه شاید بهتر قلقتو می دونـه
شاید من بدم…شاید گند زدم…شاید نیومدم به چش تو دیوونه…
آخرا نمی شد باهم بسازیم هى بحث خوب نبودى با من ی ثانیه
شاید بهتر از منه …آدم حسابیه…
مهم نیست بگى پشتم چى مهم نیست اگه مثل همه دشمن شى:)
فقط بهم قول بده اشتباه نکنى فقط،بهم قول بده خوشبخت شـى
من خواب به چشمام بد تو نمیـاد بچه شدى چرا؟من که هیچ وقت بدتو نمیخوام
بهتر از منه شاید سمته تو نمیـاد
اون حتما بهتر از منه!یه لحظم از تو فکرت نمیره حتما مثلِ من نیست حرصت نمیده
واس من کسی مثلت نمیشه:)
اون حتما بهتر از منه مث من نیست که حرفات نره تو کتش عصبی نمیشه بحث کنه بعد موندنـت
همه چیو خورد کنه تو سرو صورتش حتماا

بهتر از منه علی یاسینی