دانلود آهنگ روسری قرمز هامن

آهنگ روسری قرمز که به تازگی منتشر شده را میتوان هم اکنون در موزیکی دانلود کرد

Download and injoy Roosari Ghermez by Hamen and make new good memories

Roosari Ghermez Hamen

روسری قرمز گلدار

زیرو رو کردم غزل ها را به دنباله خودم
نیست از من هیچ اسمی روی اموال خودم
آسمان بودم مرا کنجه قفس انداختی…
فکرِ پرواز از سرم افتاد با باله خودم
روسریِ قرمز گلدار،دلخواه تو بود
مانده ام خیره به طرحه ساده شال خودم
طبق حرف فال گیری مطمئنم میروم
از ته فنجانِ تو تا کنجه اقبال خودم

+++

خواب بودیو تورا شیرین ترین کردم ولی
روی خاک افتاده حالا میوه کال خودم
باید از وصفه تو آخر دست بردارم شبی…
یک ترانه خوانده بودم کاش از قول خودم
“روسریِ قرمز گلدار،دلخواه تو بود
مانده ام خیره به طرحه ساده شال خودم
طبق حرف فال گیری مطمئنم میروم
از ته فنجانِ تو تا کنجه اقبال خودم”دوبار تکرار)

روسری قرمز هامن