دانلود آهنگ مچاله مسیح

آهنگی زیبا از مسیح به نام مچاله هم اکنون در موزیکی

New song Mochaleh by Masih / Download from Musici with the best quality

Mochaleh Masih

در و دیوار داره میخوره جونمو شدم مچاله

شبو بیداری منو یه تـرس میگه بین ما یه فاصلـست
خیرم رو دیوار پیشم بودی کاش میخوام جمعو چیکااار؟
نذاشتی جایی واسه بـحث اصلا به من تو حواست هـست
یا بیرحم شدی باز سرد شدی بام شدی اشک تو چشاام
“درو دیوار داره می خوره جونمو شدم مچاله
تو دستایه فاصلـه ها نفرین به این خاطره ها
زیره چشام همش گودو کبود پشت هم میشه کوک
گیتار لایه فاصلـه ها نفرین به این خاطره ها”(دوبار تکرار)

🍀 🍀 🍀

داره می کشه منو این فاصله پاهام می خواد باز کنارش راه بره
منو دیگ نمی خواد اون تکی زیر بارون میرم من
منو یادش نمیاد اون بارونو خیابون بی رحمـن
بی اون بی اون بی اووون…
درو دیوار داره می خوره جونمو شدم مچاله
تو دستایه فاصلـه ها نفرین به این خاطره ها
زیره چشام همش گودو کبود پشت هم میشه کوک
گیتار لایه فاصلـه ها نفرین به این خاطره ها
خوابم نمیبره بازم چرا نمیگذره ساعت
به بادم تو دادی چقدر راحت دیوونه شدی…

مچاله مسیح