دانلود آهنگ قلاش محسن چاوشی

آهنگ قلاش که به تازگی منتشر شده را میتوان هم اکنون در موزیکی دانلود کرد

Download and injoy Ghalash by Mohsen Chavoshi and make new good memories

Ghalash Mohsen Chavoshi

ای دل قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن

ای دل!قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن شهره مکن فاش مکن بر سرِ بازار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده اینبار مرا…

***

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی،زهر تویی،بیش میازار مرا

***

ای دل!قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن شهره مکن فاش مکن بر سرِ بازار مرا

***

“باغ سلام می کند سرو قیام می کند رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد”(دوبار تکرار)

قلاش محسن چاوشی