دانلود آهنگ مترسک عرفان طهماسبی

دانلود آهنگ جدید عرفان طهماسبی به نام مترسک هم اکنون در سایت موزیکی

Lovely song by Erfan Tahmasbi called Matarsak / Musici hopes you like it

Matarsak Erfan Tahmasbi

آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن

مو براش دریا شدم او با برکه مـی پرید مو براش فردا شدم به گذشته میرسید
مو یه دنیا آرزو او جلو پاشو می دید صاف بودم عینه دشت ولی بام صادق نشد
مو براش عشق شدم ولی بام عاشق نشد غرق عشقـش می شدم یک دفعه قایق نشد
آی مترسک!چشاتو وا کن گندماتو دزدین آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن
ای مترسک!سرو صدا کن که کلاغا رسیدن …

🎃 🎃 🎃

همه جا جارش زدم مونه بیصدا می خواست مو براش شفا بودم او فقط دوا میخواست
مو دوتامونه ولـی اون مونه جدا می خواست …
آی مترسک!چشاتو وا کن گندماتو دزدین آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن
ای مترسک!سرو صدا کن که کلاغا رسیدن …

مترسک عرفان طهماسبی