دانلود آهنگ نمک محسن میدانی

آهنگ نمک که به تازگی منتشر شده را میتوان هم اکنون در موزیکی دانلود کرد

Download and injoy Namak by Mohsen Meydani and make new good memories

Namak Mohsen Meydani

نمک داره خندیدنت…

نمک داره خندیدنت تو رو از دور دیدمـت یک دو سه دلم رفت
با هر دروغو کلکی ببینم یواشکی،شما رو ساعت هفت
یه کاری می کنی وقتی می بینمت میخواد دلم به پاشه
انقدر خوبی نمیشه آدم دوسِت نداشته باشه
چجوری میشه که هر از روز قبل خوشگلو زیباتری…
دردونه من قول بده بی من تنهایی جایی نری:)
“یواش یواش تو قلبـم خونه کردی کم کـم
واس داشتنه تو از همه چی توبه کردم”(دوبار تکرار)
نمک داره خندیدنت تو رو از دور دیدمـت یک دو سه دلم رفت
با هر دروغو کلکی ببینم یواشکی،شما رو ساعت هفت

* * *

یکم اخم با خندت آخ!دل من واست رفت
خجالت تو نگاته و چشات برگه برندت
بذار دست،تو دستم،از تنهایی خستم
انگار یه عمری میشه که،منتظرت نشستم…
یه کاری می کنی وقتی می بینمت میخواد دلم به پاشه
انقدر خوبی نمیشه آدم دوسِت نداشته باشه
چجوری میشه که هر از روز قبل خوشگلو زیباتری…
دردونه من قول بده بی من تنهایی جایی نری:)
“یواش یواش تو قلبـم خونه کردی کم کـم
واس داشتنه تو از همه چی توبه کردم”(دوبار تکرار)
نمک داره خندیدنت تو رو از دور دیدمـت یک دو سه دلم رفت
با هر دروغو کلکی ببینم یواشکی،شما رو ساعت هفت

نمک محسن میدانی