دانلود آهنگ مجتبی ترکاشوند جناب سروان

آهنگی از خواننده ای خوش صدا،مجتبی ترکاشوند،به نام جناب سروان

lovely song by young singer Mojtaba Torkashvand called Jenab Sarvan / Musici hopes you like it

Mojtaba Torkashvand Jenab Sarvan

جناب سروان ولم کن…

روزگاره بدیـه گنجشک قناری شده تخت چوب خیابان برام بخاری شده
پول یه ناان ندارم هنوز تونه دوست دارم فقط نفسم مانده زیره او پات بذارم
نیمه شو مه رو دیواار تو تو حیاط خانه همه ماشینایِ گشتی منو کردن نشانه
گرفتنم به جایِ دزد روی دیوار خانتان،خودته قایم نکن بیا بیرون آسمان
ماشینایِ گشتی انگار ردیاب گذاشتن رو مـن تا پامو کج میذارم تصویرم زومه زومه
تا پامو کج می ذارم تصویرم زومه زومـه …

💫 💫 💫

جناب سروان ولم کن این وقت شو کمیـنـم آمدم روی دیوار عشقمو ببینم
مه دزد نیستم به مولاا نه آمدم زید بازی،به خاطر عاشقی کی رفته پیش قاضی
دزد اونور دیواره دل منه دزدیده زده تو گوش دلم دیه پسش نمیـده
خانه روی نکردم دزد دلم نه خانـه اونی که تو این خانه اس درد منو می دانه
ماشینایِ گشتی انگار ردیاب گذاشتن رو مـن تا پامو کج میذارم تصویرم زومه زومه
تا پامو کج می ذارم تصویرم زومه زومـه …

💫 💫 💫

نیمه شو مه رو دیواار تو تو حیاط خانه همه ماشینایِ گشتی منو کردن نشانه
خانه روی نکردم دزد دلم نه خانـه اونی که تو این خانه اس درد منو می دانه
ماشینایِ گشتی انگار ردیاب گذاشتن رو مـن تا پامو کج میذارم تصویرم زومه زومه
تا پامو کج می ذارم تصویرم زومه زومـه …

مجتبی ترکاشوند جناب سروان