دانلود آهنگ چمدون زانیار خسروی

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / چمدون زانیار خسروی

Have a good time and injoy lovely song Chamedoon by Xaniar Khosravi

Chamedoon Xaniar Khosravi

کاشکی این خونه تو چمدون تو جا میشد

تا کجا باید خاطراتتو مرور کنم؟من می خوام فکر تو از سرم دور کنم ولی نمیشه
آرزو هامونو سپردم دیگ دستِ باد درارو وا میذارم تا صدات بیاد ولی نمیشه
رفتی تو ولی دیدی دلم ازت رد نشد حتی جدایی جلویِ عشقمون سد نشد باورش سخته
من قهرمانه بازنده ی داستانتم عجیبه ولی هنوز نگرانتم باورش سخته
ای کاش هیچ وقت ندیده بودمت!تو عادتم دادی به بودنت من هنوزم ادامه میدمت
بیا بشینو نگاه کن به سوختنم ساعتا منو به تنهایی دوختنم روحم سوختو سخت تنم

/ – / – / – / – / – /

کاشکی این خونه تو چمدون تو جا می شد خیلی چیزا مونده ازت ببر باقیشو چرا نموندی؟
از بارونه گریه هام همش دارم خیس می شم خیلی چیزا با تو بود الان نیست پیشم چرا نموندی
من کناره شومینم ولی چرا سردمه؟سبک نشدم هرچی گریه کردمت باورش سخته
من قهرمانه بازنده ی داستانتم عجیبه ولی هنوز نگرانتم باورش سخته
ای کاش هیچ وقت ندیده بودمت!تو عادتم دادی به بودنت من هنوزم ادامه میدمت
بیا بشینو نگاه کن به سوختنم ساعتا منو به تنهایی دوختنم روحم سوختو سخت تنم

چمدون زانیار خسروی