دانلود آهنگ مادرم فاطمه گروه وصال

امیدواریم از شنیدن آهنگ مادرم فاطمه از گروه وصال لذت ببرید

Artist : Vesal Group / Song name : Madaram Fatemeh / High quality / Musici hope you like it

Madaram Fatemeh Vesal Group

غم مخور دختر محبوب ترین مرد خدا

خسته از داغه پدر،ابر شدی، باریدی
هم از آن داغ، هم از داغه دگر ترسیـدی
یک زمین بی پدری را،که دوا خواهد کرد؟؟
کفر را از دله ایمان، که جدا خواهد کرد؟؟
جبرئیل آمدو فردایِ جهان را دیدی!
لحظه‌یِ گردشو تغییر زمان را دیدی!
غم مخور دخترِ محبوب ترین مردِ خدا
که سرانجام جهان، می شود از کفر رها…
صف به صف، سیـنه به سینه، علمت راا مادر
می رسانیم به دستانه حسینی دیگر
۱۴ قرن زمین میله تکامل دارد،
آیه‌ی چهاردهم، شوقِ تنزّل دارد….

/ * /* / * / * / * /

چلّه‌ سخته زمستان زمان درگذر است!
انقلاب، از خمِ تزویره عیان درگذر است!
شب رسیده به سرانجام، به مابینه طلووع
یک ورق مانده رسد فجر، به سرفصله شرووع
آتش آغااز شد، از پشت درو قلب تنور
“شعله ها داارد، تا رؤیت خورشیدِ ظهور”(سه بار تکرار)
صف به صف، سیـنه به سینه، علمت راا مادر
می رسانیم به دستانه حسینی دیگر
۱۴ قرن زمین میله تکامل دارد،
آیه‌ی چهاردهم، شوقِ تنزّل دارد….

مادرم فاطمه گروه وصال