دانلود آهنگ پرسه سهیل مهرزادگان

دانلود آهنگ جدید سهیل مهرزادگان به نام پرسه هم اکنون در سایت موزیکی

Lovely song by Soheil Mehrzadegan called Parse / Musici hopes you like it

Parse Soheil Mehrzadegan

هر که با بغض شبی پرسه زده پرسه زده حال مرا میفهمد

بعدِ من در پس این شهر کسی دست تورا دست تورا می گیرد
یک نفر می رسد از راه در این فاصله جا می گیرد
هر که با بغض شبی پرسه زده پرسه زده حال مرا می فهمد…
تهِ فنجان تو دیوانگی فال مرا می فهمد
فرض کـن فرض کن آخره این قصه جدایی باشد
من که کافر شده‌ ام باید خدایـی باشد…
فرض کن از غمه تو سر ب بیابان بزنم
تو نباشی تکو تنها تکو تنها به خیابان بزنم
سرِ تو بر سر من جنگ شده می فهمی من برای تو دلم تنگ شده میفهمی
بی تو از تک تکِ این ثانیه ها بی زارم نت به نت بغض من آهنگ شده میفهمی

/ – \ – / – \ – / – \

بی هوای تو قدم میزنم و هی نفسم،هی نفسم می گیرد
میروی چشمِ مرا بعد تو دریاچه غم می گیرد
تو بدهکار به من می رویو میروی و باز چقدر دلگیرم
خاطرات تو مرا می کشد و میکشد و می میرم
فرض کـن فرض کن آخره این قصه جدایی باشد
من که کافر شده‌ ام باید خدایـی باشد…
فرض کن از غمه تو سر ب بیابان بزنم
تو نباشی تکو تنها تکو تنها به خیابان بزنم
سرِ تو بر سر من جنگ شده می فهمی من برای تو دلم تنگ شده میفهمی
بی تو از تک تکِ این ثانیه ها بی زارم نت به نت بغض من آهنگ شده میفهمی

پرسه سهیل مهرزادگان