دانلود آهنگ بی عشق سهیل مهرزادگان

آهنگ بی عشق با صدای سهیل مهرزادگان / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Soheil Mehrzadegan called Bi Eshgh / Musici

Bi Eshgh Soheil Mehrzadegan

بی عشق مرا کشاندی تا کجا

حیف از نگاهم حیف از تویی که رفتیو من چشم براهم
حیف از غروری که دگر در دل نداارم حیف از منو حیف از تو و آن روزگاارم
دل داده بوودم گفتی که می مانی و من چه ساده بودم
می رفتیو من پای تو افتاده بودم تو رفتی و من ماندم و این خاطراتم
بی عـشق مرا کشاندی تا کجا؟بی عشق دل بردی از من بی هوا
این عـشق پایانی جز مردن نداارد
کم دااشت این رابطه قلبه تو را کم داشت یک لحظه ماندن به خدا کم داشت
می ماندی تا چشمم نباارد
ای وای!دلی رو دادم به نگاری که ندارم دل به یاری که نمااند به کنارم به کنارم
ای کااش!نمانده بودم به هوایت به هوایت به نگاه دلربایت رفتی راحت تو چه راحت

/ * \ * / * \ * / * \

رفتـی من ماندمو شب هایِ بیداری لعنت به این معشوقه آزاری
چه مانده از قولی که تو داادی؟
شااید دلت بخواهد که تو برگـردی شاید بگویی اشتباه کردی
باور کن از چشمم نیـفتادی…
بی عـشق مرا کشاندی تا کجا؟بی عشق دل بردی از من بی هوا
این عـشق پایانی جز مردن نداارد
کم دااشت این رابطه قلبه تو را کم داشت یک لحظه ماندن به خدا کم داشت
می ماندی تا چشمم نباارد
ای وای!دلی رو دادم به نگاری که ندارم دل به یاری که نمااند به کنارم به کنارم
ای کااش!نمانده بودم به هوایت به هوایت به نگاه دلربایت رفتی راحت تو چه راحت

بی عشق سهیل مهرزادگان