دانلود آهنگ مرد نقره ای محمد اصفهانی

آهنگ مرد نقره ای با صدای محمد اصفهانی / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Mohammad Esfahani called Marde Noghrei / Musici

Marde Noghrei Mohammad Esfahani

ایران کلام آخر ایران تمام باور ایران نبینمت پر پر

ایـران شروعو پایان ایران بالاتر از جان ایران نبینمت ویران
ایـران کلامِ آخر ایران تمام باور ایران نبینمت پر پر
ای با شکوه مغرور!ای تکیه گاه آخر!آرامشی شبیه آغوش امن مادر
به زیره لب که اسمی جز اسمِ تو نگفتم در اوجم آن دمی که به خاک تو بیوفتم
ایـران شروعو پایان ایران بالاتر از جان ایران نبینمت ویران
ایـران کلامِ آخر ایران تمام باور ایران نبینمت پر پر
ای خاکه اجدادی مرز آزادی!تا دنیا دنیاست این پرچم بالاست این پرچم بالاست
ایـران شروعو پایان ایران بالاتر از جان ایران نبینمت ویران
ایـران کلامِ آخر ایران تمام باور ایران نبینمت پر پر

مرد نقره ای محمد اصفهانی