دانلود آهنگ لالایی امیر مقاره 

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / لالایی امیر مقاره

Have a good time and injoy lovely song Lalaei by Amir Maghare

Lalaei Amir Maghare

لالا لالا کن ای دل غمگین و خسته…

لالا لالا کن ای دل غمگینو خسته…
لالا لالا قایم شو توو،زمونه چشماشو بسته
لالا لالا شدم بچـه من دلم مامانمو می خواد
لالا لالا بابا کوشش،دلم آغوششو می خواد
لالا لالا چقد خوب بوود،همون چایی رو کتری
همون جا و همون موقـع تو اون خونه ۴۰ متری
لالا لالا دلم تنگـه واس چرخ و فلک بازم
لالا لالا شاید می شـد گذشته رو بسازم

لالایی امیر مقاره