دانلود آهنگ تصمیم کامی یوسفی و مهران پیک

آهنگ تصمیم با صدای کامی یوسفی و مهران پیک / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Kamy Yousefi & Mehran Pik called Tasmim / Musici

Tasmim Kamy Yousefi & Mehran Pik

تصمیم من نبود… من عاشق شدم تقصیر من نبود

طرزه نگاهت با من عوض شد … من غرق میشم تو نگاهت

نمی تونی بری این بار بی دلیل …اشکام میشن صد راهت

تقدیره ما دو تا بی هم به ناکجا … میره خودت اینو میدونی

این عطره مردونست شک کرده بودم … من اقرار کن راحت بگو پیش کی بودی

تقصیره من نبود خودت خواستی بری … تقدیر من نبود خودم گفتم ولی

تصمیمه من نبود من عاشق … شدم تقصیر من نبود

به این آسونی از قلبم … نرو ترکم نکن احمق نشو…

اگ می خای بری باشه ب…رو ولی از این به بعد نه من نرو

تقصیره من نبود خودت خواستی بری … تقدیر من نبود خودم گفتم ولی

تصمیمه من نبود من عاشق … شدم تقصیر من نبود

تصمیم کامی یوسفی و مهران پیک