دانلود آهنگ بمان راغب

امیدواریم از شنیدن آهنگ چقدر بمان از راغب لذت ببرید

Artist : Ragheb / Song name : Beman / High quality / Musici hope you like it

Beman Ragheb

بمان ای جان جانان کجا چنین شتابان

بمان ای جان جانان!کجا چنین شتابان؟
زمستان استو سرد است،هوا برف است و باران کجا چنین شتابان
بمان ای ماه تابان!ز من رو برنگردان…
بمان ای نور چشمم!ز چشمم رو نپوشان کجا چنین شتابان؟
از این رفتن حذر کن،نگاهی مختصر کن مرا دیوانه تر دیوانه تر دیوانه تر کن…
بمان فکری دگر کن،فقط با من سفر کن مرا عاشق ترو شیدا ترو وابسته تر کن
ز من رو برمگردان مرا از خود مرنجان،بمان سلطانه قلبم کجا چنین شتابان
بمان شب را سحر کن،به احوالم نظر کن،مرا آسیمه سر کن
بمان ای جان جانان!کجا چنین شتابان؟
زمستان استو سرد است،هوا برف است و باران کجا چنین شتابان
بمان ای ماه تابان!ز من رو برنگردان…
بمان ای نور چشمم!ز چشمم رو نپوشان کجا چنین شتابان؟
از این رفتن حذر کن،نگاهی مختصر کن مرا دیوانه تر دیوانه تر دیوانه تر کن…
بمان فکری دگر کن،فقط با من سفر کن مرا عاشق ترو شیدا ترو وابسته تر کن

بمان راغب