دانلود آهنگ سفر کاوه یغمایی

آهنگ سفر با صدای کاوه یغمایی / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Kaveh Yaghmaei called Safar / Musici

Safar Kaveh Yaghmaei

همراه این صدا به سفر میروم به نمیدانم میدانم

چشمی بفرست برایه انگشتانم که مشته این سیب را باز کنم
با همین زبان دلِ این خانه را می شکنم فریادش را میشنوم
“همراهه این صدا به سفر می روم به نمیدانم میدانم”(دوبار تکرار)
یادت نرود که جایه پایه مرا توی کتابی ثبت کنی
که نامِ آن سیب نه شاید که چیز دیگری باشد یادت نرود…
“همراهه این صدا به سفر می روم به نمیدانم میدانم”(چهار بار تکرار)

سفر کاوه یغمایی