دانلود آهنگ حلالم کن علی عبدالمالکی

آهنگ حلالم کن با صدای علی عبدالمالکی / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Ali Abdolmaleki called Halalam Kon / Musici

Halalam Kon Ali Abdolmaleki

حلالم کن آخه هیچوقت عاشق تو نبودم

لیاقت عشقتو رونداشتم،ببخش اگه واسه تو کم گذاشتم
ببخش که هرجا رفتی و نشستی،هوامو داشتی هواتو نداشتم
حلالم کن،حلالم کن،حلالم کن آخه هیچوقت عاشق تو نبودم
اونی که فکر میکردی من نبودم،یه عمریبازیچه ی دستم بودی
خیلی زیاد دلتو سوزوندم،حلالم کن حلالم کن
لیاقتعشقتو رونداشتم،ببخش اگه واسه تو کم گذاشتم
ببخش که هرجا رفتی و نشستی،هوامو داشتی هواتو نداشتم
حلالم کن حلالم کن،حلالم کن آخه دیگه جونی به تن نمونده
تنها شدم هیشکی واسم نمونده،آه تو دامن منو گرفته دارو ندارم و خدا سوزونده
…حلالم کن حلالم کن…

حلالم کن علی عبدالمالکی