دانلود آهنگ امیرحسین نوری نیروانا

آهنگی از خواننده ای خوش صدا،امیرحسین نوری،به نام نیروانا

lovely song by young singer Amir Hossein Nouri called Nirvana / Musici hopes you like it

Amir Hossein Nouri Nirvana

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت،از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت،این هرسه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
گویند کسان بهشت با حور خوش است،من می‌گویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار،کآواز دهل شنیدن از دور خوش است
زان پیش که نامِ تو ز عالم برود،می خور که چو می به دل رسد غم برود

امیرحسین نوری نیروانا