دانلود آهنگ شاپرک عرشا دهقانی

آهنگی از خواننده ای خوش صدا،عرشا دهقانی،به نام شاپرک

lovely song by young singer Arsha Dehghani called Shaparak / Musici hopes you like it

Shaparak Arsha Dehghani

دوست دارم شاپرک جون

آروم قلبه من پیش تو این دفعه قول بده جا نزنی
حتی وقتایی که قهر می کنی اسممو شما صدا نَزنی
قلب سرد میشه می شکنه بی تو
قول دادی بِهش از گل نازک تر نَگی تو
“صدام بزن هول شم بگم جانم یکم بهتر از قبل بِشه حالَم
وسطه شهر بگی دوست دارم شاپَرک جون جانم”(دوبار تکرار)

🌱 🌱 🌱

تو نفسام مگ میشه نفسامو قطع کنم قَطع کنم
انقد خوبی مگ میشه من به تو بَد کنم
با خندت حالمو خوب کُن با چشمات دِلمو آشوب کن
عشقم”صدام بزن هول شم بگم جانم یکم بهتر از قبل بِشه حالَم
وسطه شهر بگی دوست دارم شاپَرک جون جانم”(دوبار تکرار)

شاپرک عرشا دهقانی