دانلود آهنگ عذاب وجدان علی عبدالمالکی

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید / عذاب وجدان علی عبدالمالکی

Have a good time and injoy Azab Vojdan by Ali Abdolmaleki / Musici hopes you like it

Azab Vojdan Ali Abdolmaleki

عذاب وجدان نگیر من حلالت کردم

“عذاب وجدان نگیر من حلالت کردم،برو و دستاشو بگیر مَن حلالت کردم
تو خیانت کردی من حلالت کردم بهش عادت کَردی مَن حلالت کردم
من حلالِت کردم مَن حلالت کردم …
دستات تو دستِ اونه خدا می دونه دارم میشم دیوونه
از دستِ این زمونه دِلم خونه …
قلبم شکسته خدا چرا عشقم شد از من جُدا؟
دارم می میرم من بیصدا …”(دوبار تکرار)
عذاب وجدان نگیر من حلالت کردم،برو و دستاشو بگیر مَن حلالت کردم
تو خیانت کردی من حلالت کردم بهش عادت کَردی مَن حلالت کردم
من حلالِت کردم مَن حلالت کردم …

عذاب وجدان علی عبدالمالکی