دانلود آهنگ سالار عقیلی حال محال

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / سالار عقیلی حال محال

Have a good time and injoy lovely song Hale Mahal by Salar Aghili / Musici

Salar Aghili Hale Mahal

زهر در جام بریزی به عطش مینوشم

در خودم گم شده بودم تو صدایم کردی عاشقم کردی و کشتیو رهایم کردی
عشق پیش از تو فقط دلهره ای زیبا بود حِس بیداری اگر بود وَلی رویا بود
در هوایِ تو نفس تنگ شود باکی نیست آسمان گرچه زمین گیر شَود خاکی نیست
زهر در جام بریزی به عَطش می نوشم جامه ای را که به آتش بکشی میپوشم

● ● ●

آن که در راه تو رفته است کجا برگشته عاشقی کرده اگر با تو چِرا برگشته
چشم تو باده ترین جامِ حلالی است که هست در مقامی که همان حالِ محالی است که هست
پر من سوخت کنار تو و پرواز شدم،عجز بودن تو مرا کشتیو اعجاز شدم
گفتنی نیست فنایی که سر آغاز بقاست دیدنی هست بَقایی که سَرانجام فناست

سالار عقیلی حال محال