دانلود آهنگ مهر ایران سالار عقیلی

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید / مهر ایران سالار عقیلی

Have a good time and injoy Mehre Iran by Salar Aghili / Musici hopes you like it

Mehre Iran Salar Aghili

ما مهر ایران را درون سینه داریم

این سَرزمین گنجینه ای دَر خویش دارد با عشق راه روزشنی در پیش دارد
فردایِ روشن سهم ما از مهربانی است مهر الهی لحظه ای از ما جُدا نیست
ما مهر ایران را دَرون سینه داریم با مهربانی اُلفتی دیرینه داریم
تا مهر ایران در دل ما جاودانه است آینده این سرزمین هَم عاشقانه است
تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه ماست”(دوبار تکرار)

موزیکی تقدیم میکند

ما وارثه پاکی سفیر عشق هستیم ما جلوه هایِ بی نظیر عشق هستیم
با رویش باور گلستان جهانیم گویی پلی بین زمینو آسِمانیم
تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه ماست”(دوبار تکرار)

مهر ایران سالار عقیلی