دانلود آهنگ ایران سالار عقیلی

آهنگ ایران با صدای سالار عقیلی / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Salar Aghili called Iran / Musici

Iran Salar Aghili

ایران؛ فدایِ اشک وُ خنده ی تو

ایران؛ فدایِ اشک وُ خنده ی تو… دلِ پر وُ تپنده ی تو
فدایِ حسرت وُ امیدت
رهاییِ رمنده ی تو… رهاییِ رمنده ی تو
ایران! اگر دلِ تو را شکستند؛ تو را به بندِ کینه بستند

– – – – –

چه عاشقانِ بی نشانی؛ که پای دردِ تو، نشستند… که پای دردِ تو، نشستند
کلام شد؛ گلوله باران! به خون کشیده شد، خیابان
ولی کلامِ آخر این شد؛ که جانِ من، فدای ایران
تو ماندیو زمانه، نو شد

– – – – –

خیال عاشقانه؛ نو شد
هزار دل شکستو آخر؛ هزار وُ یک بهانه، نو شد
ایران! به خاک خسته ی تو؛ سوگند
به بغض خفته ی دماوند؛ که شوقِ زنده ماندنِ من، به شادی تو خورده پیوند…

– – – – –

به شادی تو خورده پیوند
ایران! اگر دلِ تو را شکستند؛ تو را به بندِ کینه بستند
چه عاشقانِ بی نشانی؛ که پای دردِ تو، نشستند… که پای دردِ تو، نشستند

ایران سالار عقیلی