دانلود آهنگ سالار عقیلی رقص ذرات

موزیکی شما دوست داران آهنگ را به شنیدن آهنگ رقص ذرات از سالار عقیلی دعوت مینماید

Musici hopes you enjoy new song  by Salar Aghili , Raghse Zarat / Have a great time

Salar Aghili Raghse Zarat

هر ذره و هر خیال چون بیداری ست

هر ذره که در هوا و در هامون است،نیکو نگرش که همچو ما مفتون ست
هر ذره اگر خوش است اگر محزون ست،سرگشاده خورشید خوش بی چون اَست
هر ذره و هر خیال چون بیداری ست،از شادیو اندهان ما هشیاری ست
بیگانه چرا نشد میانه خویشان؟ کز با خبران بی خبری بدکاری ست

* * * * *

ای روز برآ که ذره ها رقص کنند،آن کس که از او چرخو هوا رقص کنند
جانها ز خوشی بی سروپا رقص کنند،در گوش تو گویم که کجا رقص کنند

* * * * *

ای سر روان باد خَزانت مرساد،ای چشم جهان چشم جهانت مرساد
ای آن که تو جان آسمانیو زمین،جز رحمت و جز راحت جانت مرساد
ای عشقِ تو را پری و انسان دانند،معروف تر از مهر سلیمان دانند
درکالبد جهان تو را جان دادَند… با تو چنان زیم که مُرغان دانند
ای عشق که جان ها اثر جان تواند،ای عشق که نمک ها ز نَمکدان تواند
ای عشق که زر ها همه از کان تواند،پوشیده تویی و جمله عریان تواند

سالار عقیلی رقص ذرات