دانلود آهنگ پیدایم کن سالار عقیلی

آهنگی از خواننده ای خوش صدا ، سالار عقیلی ، به نام پیدایم کن

lovely song by young singer Salar Aghili called Peydayam Kon / Musici hopes you like it

Peydayam Kon Salar Aghili

پیدایــم کن!

با تو نگفته بــودم؛ از گریه هــایِ هر شب
عشقت؛ نشسته بــر دل
جانم، رسیده بر لب… جـــانم، رسیـده بـــر لب
من؛ بـی تو، سرگـــردان
مـن؛ بی تو، حیـــرانــم
شرحی ز گیسویت؛ حـالِ پریشـانـم
بی تابــم؛ این شب هـــا
بی خــوابم، ای رؤیــا
از تو چه پنهــان؛ من، گـم کرده ام خـود را..
پیدایـــم کن
شیدایـــم کن

\ / \ / \ / \ / \ /

آزادم کن! از این سکوتِ بی پــروا
پیدایــم کن
شیدایــم کن
آزادم کـن! از این سکـوتِ بی پــروا
بی تابـــم؛ این شب هــا
بی خوابم، ای رؤیا
از تو چه پنهان؛ من، گم کرده ام خود را..
چشمی بگشـا؛ بشکن، شب را
تا با تو بگـذرم؛ از این همه غوغــا
پیدایــم کن
شیدایــــم کن
آزادم کن! از این سکوتِ بی پـــروا

پیدایم کن سالار عقیلی